Proč u nás? Protože máme Poštu zdarma!

Návod na výběr správné pracovní, nebo bezpečnostní obuvi pro zaměstnance

                                        OCHRANNA OBUV1-1    OCHRANNA OBUV1-2    OCHRANNA OBUV1-3
  

Jak postupovat při výběru pracovní obuvi?

Podle méno jednoduchého návodu, by to mělo jít, jako po másle. Zvažte všechny pracovní podmínky, které jsem uvedl výše a podívejte se na kategorizaci pracovně a bezpečnostní obuvi, kde najdete všechny potřebné informace pro vhodný výběr obuvi.

        Začínající zaměstnavatel před sebou náročné období - povyřizovat všechny náležitosti. Odhlédneme pracovních smluv a všech podmínek, které musí při zaměstnávání lidí splnit. Medzi základne podmínky patří, takové zajištění pracovního oděvu a pracoví obuvi. Nedávno jsem absolvoval rozhovor s jedním takovým začínajícím zaměstnavatelem a ze získaných otázek jsem se rozhodl pomoci při výběru vhodné pracovní nebo bezpečnostní obuvi.

UVEX 1

Musím zajistit pracovní, nebo bezpečnostní obuv?

Odpověď je velmi jednoduchá, protože nařízením vlády č. 395/2006 Sb. České republiky o minimálních požadavcích na poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků je to povinnost každého zaměstnavatele poskytovat ochranné pracovní oděvy a také námi zmíněnou pracovní obuv.
 

Co mám chápat pod ochranou nohou?

Ochrana nohou je jakýkoliv osobní ochranný prostředek, který chrání nohu před zraněním během práce nebo během pohybu. Noha je životně důležitou součástí našeho těla a protože jsme neustále na nohou, jsou náchylnější na zranění. Pokud je noha zraněná, náš pohyb může být dočasně nebo trvale omezen.

UVEX 2

 
Co můžeme chápat pod pracovní a bezpečnostní obuví?
 
 
Bezpečnostní obuv je osobní ochranná pomůcka (OOPP) na ochranu chodidel na pracovištích. Zabraňuje poranění nohou v důsledku kluzkého povrchu, těžkých padajících nebo valivých předmětů, ostrých hran, hřebíků, rotačních strojů, horkých předmětů, smyček lan v napětí, třísek, elektřiny, chemikálií nebo dokonce špatného počasí atd. Zdravotní správa (OSHA) vyžaduje od zaměstnavatele, aby zajistily, že zaměstnanci budou používat ochrannou obuv při práci v oblastech s nebezpečím poranění nohou.
Bezpečnostní a pracovní přichází v mnoha stylech, ať už formálních nebo neformálních. Pracovníci však pro svou bezpečnost vyžadují spolehlivou a trvanlivou pracovní obuv. Tradiční bezpečnostní boty jsou vyrobeny z oceli, ale mohou být vyrobeny iz kompozitních materiálů, jako jsou termoplasty a hliník.
 
 
1. Materiál používaný v bezpečnostních botách a jejich účinnost vůči nebezpečí

2. Odolnost vůči vodě, teplu a chladu

3. Elektrický odpor

4. Odolnost proti proříznutí

Následují příklady pracovních prostředí, kde jsou povinné bezpečnostní boty:

1. Manipulace s těžkými předměty nebo nástroji, které by mohly spadnout (odolné vůči nárazu)

2. Manipulační trouby, kmeny stromů, kameny, rolky, kola nebo předměty ve tvaru kulatiny, které by se mohly převrátit na nohy

3. Manipulace s nebezpečným materiálem

4. Práce s ostrými nástroji, jako jsou nůž, osy, hřebíky, kovový šrot a skla atd.

5. Práce s živými nebo mrtvými elektrickými kabely

6. Práce na podlaze, která může produkovat statickou elektřinu
 
RIZIKA... 

 

Mezi nejčastější typy poranění nohou patří při používání správné pracovní obuvi: 

Traumatické poranění nastává, když jsou nohy a prsty nařezané, stlačené nebo rozdrcené pod padajícími předměty, koly, válci nebo stroji na ozubení, styku s ostrými hranami nebo zamotáním do lan a řetězů
Nohy se mohou poškodit, když se kůže, svaly, šlachy, cévy a nervy prořezávají, propichují, píchají nebo jsou podrážděné.
Kosti jsou zlomené nebo vymknuté
Poškození pronikání nastává, když se holé nohy dostanou do kontaktu s agresivními kapalinami, škodlivými chemikáliemi a jinými látkami. Způsobuje chemické popáleniny, podráždění kůže nebo poškození tkání atd.
Opakované zranění při pohybu nastává, když si úkoly vyžadují opakované, rychlé pohyby nohou během dlouhého časového období, jako je ovládání stroje, sport nebo jízda
V důsledku kontaktu s předměty s vysokou teplotou dochází k popáleninám na nohách. Na druhé straně, omrzliny jsou rizikem v chladném prostředí

UVEX 3

Můžeme chránit naše nohy před těmito zraněními následujícími opatřeními:

1. Provádět důsledné hodnocení rizika
2. Vždy noste vhodnou obuv (bez smyku, antistatická elektřina, bezpečnostní obuv s kovovou špičkou atd.)
3. Podlahy a chodníky udržujte mimo ostrých předmětů, lan a mastných látek
4. Označte kluzké podlahy pomocí značení
5. Vždy se pohybujte opatrně

PRACOVNA OBUV SIPKa.