Proč u nás? Protože máme Poštu zdarma!

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
 
 
Pokud Vám zboží, které si u nás pořídíte a Vám z jakéhokoliv důvodu nesedne neobávejte se nám ho vrátit.

My jsme tu pro Vás a rádi vyhovíme požadavkům z Vaší strany.

 

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy:
 

Právo na odstoupení od smlouvy
 

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

 Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, který byl dodán jako poslední.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na naši adresu: LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o. , Moravany 253, 07203, info@lifetimeworkwear.sk ..

Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (e-mailem).

 Máte právo po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet. Je možné vrátit pouze zboží, které:

1. je v původním stavu,

2. obsahuje všechny původní, originální štítky a visačky,

3. nejeví známky používání a opotřebení,

4. je neporušený a nepoškozené,

5. je kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),

6. je v původním, nepoškozeném obalu.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy
 1, Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám.

 2, Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu.

 3. Doba se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

 V souladu se zákonem nemůžete odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

1. služba, pokud se začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

2. zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určené speciálně pro jednoho objednatele, nebo zboží, které ohledem na jeho vlastnosti nelze vrátit, prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

3. pokud zboží byl uzavřen v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

 

 Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy zákona č. 102/2014 Sb .:

 

Příjemce: Lifetime Slovakia, s.r.o., Moravany 253, 07203

 

Tímto oznamuji / oznamujeme *, že odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby *: ..............

 

Datum objednání / datum obdržení * ..............

 

Číslo objednávky:

 

Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů * ..............

 

Adresa spotřebitele / spotřebitelů * ..............

 

Číslo účtu spotřebitele * nebo adresa spotřebitele * pro vrácení plateb souvisejících s uzavřením smlouvy: ...............

 

Podpis spotřebitele / spotřebitelů * (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ..............

 

Datum ..............

 

* Nehodící se škrtněte.

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na tel čísle 091858422, nebo emailem.